Neurologia - Zakres Usług

lekarz specjalista dr Karolina Michalak - Koszalin, ul. Jedności 3

Udary mózgu

opieka nad pacjentem po przebytym udarze mózgu

Padaczka

Choroby kręgosłupa

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

Bóle głowy

Choroba Alzheimera

Stwardnienie rozsiane

Choroba Parkinsona

i inne zaburzenia pozapiramidowe układu nerwowego

Uszkodzenie mięśni

choroby przebiegające z uszkodzeniem mięśni oraz nerwów obwodowych

Miastenia

oraz inne zaburzenia przewodnictwa

Choroby rdzenia kręgowego

Zawroty głowy